radaff
Rådas rådgivare är licensierade via det anslutna företaget Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi är ett specialistföretag inom placerings- och försäkringsrådgivning. Som alla seriösa mäklare arbetar vi med licens som ger oss tillstånd av Finansinspektionen att bedriva kapitalplaceringsrådgivning i Sverige. Vi har även omfattande ansvarsförsäkringar för att du ska vara säker när du anlitar oss. 

Svensk Värdepappersservice

Råda Försäkring och Finans AB är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

För mer information kom Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

Vi jobbar i enlighet med de nya direktiven enligt GDPR.

Läs mer

Så får du optimal avkastning på dina placeringar

Vi ger råden som ger dig optimal vinst på dina placeringar. 

Läs mer

Vi ger råd om

  • Kapitalplaceringar
  • Fondplaceringar
  • Fondsparande
  • Försäkringssparande
  • Företagsförsäkringar
  • Personförsäkringar
  • Gruppavtalsförsäkringar
  • Investeringssparkonto